• Hỗ trợ

Hỗ trợ

Tải về ứng dụng AwoX Smart Control cho thiết bị của bạn

AwoX Smart CONTROL cho phép bạn khám phá và điều khiển từ xa AwoX Smart LIGHT và AwoX Smart PLUG tiết kiệm năng lượng của bạn. Tinh chỉnh ánh sáng tâm trạng bằng cách sử dụng các mục yêu thích hoặc chủ đề được xác định trước, với một hoặc nhóm bóng đèn và tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng của bạn….