Đèn Spot (chiếu điểm)

Đèn Spot EGLO (đèn chiếu điểm) là dòng đèn chiếu tập trung ánh sáng vào một khu vực nhất định  để cung cấp áng sáng làm nổi bật lên vẻ đẹp của vật thể được chiếu. Đèn spotlight eglo có thể ứng dụng:

  • Chiếu tranh.
  • Chiếu sản phẩm trưng bày. (quần áo, nội thất, đồ trưng bày…)