94249 – PETTO1


Hàng trong kho
sắp hết hàng
94249
Điện áp
220-240V, 50/60Hz

Đèn sàn, Đèn trong nhà 94249 – PETTO1