EGLO CONNECTS – đèn thông minh cho mọi gia đình!


Với thế mạnh là công nghệ thông minh và tính ứng dụng cao cho các nhu cầu đa dạng của người dùng, đèn trang trí EGLO Connects mang đến nhiều giá trị thiết thực.

Sản phẩm lựa chọn

EGLO Tại Việt Nam

Từ năm 2002, TTD Group đã mang đèn trang trí thương hiệu EGLO của Cộng Hòa Áo về Việt Nam. Từ đó, EGLO đã trở thành thương hiệu đèn trang trí quen thuộc với hàng triệu người tiêu dùng cho đến ngày hôm nay. Thành công này là bằng chứng tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng và chúng tôi có mọi lý do để vô cùng tự hào về điều đó.