• Hỗ trợ
  • Hướng dẫn Reset Remote EGLO/Đèn EGLO Connect

Hướng dẫn Reset Remote EGLO/Đèn EGLO Connect

Làm thế nào để đặt lại một bóng đèn hoặc 1 remote đã kết nối?

Video hướng dẫn Reset đèn EGLO Connect hoặc Remote Control

Trường hợp 1: bạn có bóng đèn chỉ kết nối với Remote.

Bấm và giữ cùng lúc nút “On” và nút “Favorite 1” trong 3 giây.

  • Đèn sẽ nhấp nháy màu xanh và sau đó bật trở lại với màu đỏ là hủy kết nối thành công.

Trường hợp 2: bạn có bóng đèn đã kết nối với Remote và ứng dụng Awox

  • Bước 1:
    • Mở đèn.
    • Bấm giữ vào thiết bị trên ứng dụng.
    • Bấm vào biểu tượng thùng rác và xác nhận xóa (Bóng đèn sẽ nhấp nháy màu xanh, sau đó tự tắt bật trở lại và nhấp nháy màu đỏ)
  • Bước 2: Bấm cùng lúc nút “On” và “Color Cycle” cùng lúc (đèn sẽ nhấp nháy) là hoàn thành Reset.

Trường hợp 3: đặt thủ công bóng đèn về mặc định.

Xem bài viết hướng dẫn Reset đèn EGLO Connect