• Hỗ trợ
  • Hướng dẫn thiết lập xuất xưởng đèn EGLO Connect

Hướng dẫn thiết lập xuất xưởng đèn EGLO Connect

Bạn vui lòng kết nối đèn vào nguồn điện có thể thuận tiện tắt/bật và thực hiện theo hướng dẫn trong Video sau:

Video hướng dẫn Reset EGLO Connect

Lưu ý: thực hiện theo từng bước và chính xác thời gian/ số lần bật tắt đèn để đặt lại thiết bị về xuất xưởng.